Ketenzorg

Meer informatie voor de patiënt over diabetes ketenzorg vindt u hier: Diabetes Ketenzorg

Meer informatie voor de patiënt over COPD ketenzorg vindt u hier: COPD Ketenzorg

Meer patiënten informatie vindt u onder de knop: Patiënt

 

Deze site verstrekt informatie over de ketenzorg welke door Dokterscoop wordt aangeboden, de diabetes ketenzorg,  de COPD ketenzorg en in de verdere toekomst CVRM ketenzorg en andere vormen van zorg welke zich lenen voor gezamenlijk uitvoeren met verhoging van de kwaliteit.
Dokterscoop wil de regisseur zijn voor de lokale/regionale zorg.

Dokterscoop
Informatie over Dokterscoop lees verder...

Ketenzorg
Bij ketenzorg bundelen de verschillende zorgaanbieders de krachten. Daardoor kan het aanbod meer bepaald worden door de cliënt, en minder door werkwijze van een instelling. Ketenzorg zet de patiënt centraal. Dokterscoop heeft als visie dat daar waar het voordeel oplevert geprotocolleerde zorg wordt verstrekt maar daar waar nodig wordt maatwerk geleverd. Zij wordt uitgevoerd door zorgverleners die daarvoor het best toegerust zijn. Dokterscoop heeft als visie dat de patiënt centraal staat. Daarvoor ligt de regie bij de patiënt.

Diabetes Ketenzorg
De eerste ketenzorg welke door Dokterscoop is ontwikkeld is die voor type 2 diabetes patiënten.
In de folder  leest u meer informatie over deze ketenzorg en onder de knop Diabetes .
In 2013 is de VOETzorg  toegevoegd aan de diabetes ketenzorg.

COPD Ketenzorg
Op 1 januari 2012 is de COPD ketenzorg van Dokterscoop gestart. Informatie daarover is te vinden onder de knop COPD .

CVRM Ketenzorg
Dokterscoop is een ambitieuze ketenzorgorganisatie. Zij ziet veel kwaliteitsverbetering in de CVRM als dit via een adequaat samenwerkende keten samen met de patiënt wordt uitgevoerd. Dokterscoop zal zich inzetten om deze (complexe) zorg te realiseren. Op moment dat daar nieuws over is verschijnt dat onder de knop CVRM

Regie bij de patiënt
Alle partijen moeten wennen aan nieuwe, innovatieve zorg. Om de patiënt regisseur te laten zijn, zijn een aantal zaken noodzakelijk. O.a: zorgplannen zullen individueel moeten zijn; de patiënt moet voldoende informatie hebben en kunnen verwerken om beslissingen te kunnen nemen; zelfmanagement/zelf behandeling moet gestimuleerd worden; de patient krijgt toegang tot het dossier en kan een eigen dossier aanleggen zie www.mijngezondheid.net ; participatie, met name via verenigingen zie www.dvn.nl  en www.mijnzorgpagina.nl .

Voor geregelde informatie over de Ketenzorg van Dokterscoop volg haar op Twitter  

PEO Diabetes en COPD 2014

De patiënten enquêtes 2014 zijn beschikbaar
Diabetes...
COPD...

Transparante Ketenzorg 2013

NB: Dokterscoop is als Z87  terug te vinden in de overzichten. Lees verder....

Wat gebeurt er als u in de diabetes ketenzorg van Dokterscoop wordt opgenomen?

Allereerst

Bij u is de diagnose diabetes gesteld.
Dit kan door onderzoek:

  • omdat u klachten had in de richting van diabetes
  • omdat u naar aanleiding van de opsporingsposter uw bloed hebt laten prikken
  • omdat bij controle vanwege andere zaken (bijv. te hoge bloeddruk) er een te hoge bloedsuiker is geprikt

De diagnose diabetes  wordt gesteld op 2 maal een meting van een nuchtere bloedsuiker hoger dan 7 mmol.

Voor de volgende stappen  lees verder......

Er zijn momenteel 0 ingelogde gebruikers op de website.
Er zijn 3 anonieme gebruikers op de website.