Ketenzorg

Dokterscoop
is een coöperatie van de 10 huisartsenpraktijken in De Friese Meren. 
Deze site verstrekt informatie over de ketenzorg welke door Dokterscoop wordt aangeboden, de diabetes ketenzorg,  de COPD ketenzorg en in de verdere toekomst CVRM ketenzorg en andere vormen van zorg welke zich lenen voor gezamenlijk uitvoeren met verhoging van de kwaliteit.
Dokterscoop wil de regisseur zijn voor de lokale/regionale zorg.
 
Algemene informatie over Dokterscoop vind je op www.dokterscoop.nl  

Ketenzorg
Bij ketenzorg bundelen de verschillende zorgaanbieders de krachten. Daardoor kan het aanbod meer bepaald worden door de cliënt, en minder door werkwijze van een instelling. Ketenzorg zet de patiënt centraal. Dokterscoop heeft als visie dat daar waar het voordeel oplevert geprotocolleerde zorg wordt verstrekt maar daar waar nodig wordt maatwerk geleverd. Zij wordt uitgevoerd door zorgverleners die daarvoor het best toegerust zijn. Dokterscoop heeft als visie dat de patiënt centraal staat. Daarvoor ligt de regie bij de patiënt.
Zie ook informatie van de Adviesgroep Ketenzorg

Diabetes Ketenzorg
De eerste ketenzorg welke door Dokterscoop is ontwikkeld is die voor type 2 diabetes patiënten.
In de folder  leest u meer informatie over deze ketenzorg en onder de knop Diabetes .
In 2013 is de VOETzorg  toegevoegd aan de diabetes ketenzorg.

COPD Ketenzorg
Op 1 januari 2012 is de COPD ketenzorg van Dokterscoop gestart . Informatie daarover is te vinden onder de knop COPD .

CVRM Ketenzorg
Dokterscoop is een ambitieuze ketenzorgorganisatie. Zij ziet veel kwaliteitsverbetering in de CVRM als dit via een adequaat samenwerkende keten samen met de patiënt wordt uitgevoerd. Dokterscoop zal zich inzetten om deze (complexe) zorg te realiseren. Op moment dat daar nieuws over is verschijnt dat onder de knop CVRM

Regie bij de patiënt
Alle partijen moeten wennen aan nieuwe, innovatieve zorg. Om de patiënt regisseur te laten zijn, zijn een aantal zaken noodzakelijk. O.a: zorgplannen zullen individueel moeten zijn; de patiënt moet voldoende informatie hebben en kunnen verwerken om beslissingen te kunnen nemen; zelfmanagement/zelf behandeling moet gestinuleerd worden; de patient krijgt toegang tot het dossier en kan een eigen dossier aanleggen zie www.mijngezondheid.net ; participatie, met name via verenigingen zie www.dvn.nl  en www.mijnzorgpagina.nl .

Deze site wordt regelmatig geactualiseerd, kom dus binnenkort nog een keer terug.
Ook handig is een abonnement op de ketenzorg RSS feeds van de betreffende nieuwspagina's.
Wil je bijvoorbeeld automatisch van het nieuws over de diabetes ketenzorg op de hoogte blijven, abonneer je dan op de feed van deze nieuws pagina. (abonneren op een feed )

Voor geregelde informatie over de Ketenzorg van Dokterscoop volg haar op Twitter  

Er zijn momenteel 1 ingelogde gebruikers op de website.
Er zijn 19 anonieme gebruikers op de website.