Dokterscoop stopt per 31 december 2022 met de organisatie van ketenzorg.


Ziektekostenverzekeraar Zilveren Kruis sluit per 1 januari 2023 alleen nog contracten af met één partij in Friesland.
Dit is één van de belangrijkste aanleidingen voor de drie zorggroepen in Friesland om samen te gaan.
De kleine partijen Catena en Dokterscoop worden overgenomen door Ketenzorg Friesland B.V..

Lees ook de Nieuwsflits juli 2022


Laboratorium onderzoek wordt in 2023 niet meer vergoed via de ketenzorg!

Lees hier de FAQ


 

Deze site verstrekt informatie over de Coöperatie Dokterscoop 
en in het bijzonder over de ketenzorg welke door Dokterscoop wordt aangeboden.

De ketenzorg van Dokterscoop gaat per 1-1-2023 over naar de dan enige Friese ketenzorgorganisatie

Ketenzorg

  1. Diabetes ketenzorg (2009)

  2. COPD ketenzorg (2012)

  3. Astma ketenzorg (2015)

  4. CVRM ketenzorg (2017)