Dokterscoop wil slagvaardig en toekomstgericht werken.

VIP Live biedt grote voordelen voor de zorggroep praktijken, de ketenzorgpatiënt en -organisatie.

Voor de zorggroep praktijken biedt VIP Live ondersteuning in het actueel houden van het ketenzorg patiëntenbestand en in het beoordelen of een patiënt voor ketenzorg in aanmerking komt. Ook krijgt de praktijk eenvoudiger (en beter) inzicht in de ketenzorg-activiteiten met een actueel dashboard chronische zorg en kan de praktijk eenvoudig rapportages maken.
Het verwijzings-proces binnen de keten kan efficiënter verlopen en beter geregistreerd worden.

Persoonsgerichte zorg staat centraal in de chronische zorg.
VIP Live ondersteunt meer regie van de patiënt en voorziet in een tool waarmee o.a. consultvoorbereiding door koppeling met patiënten apps beter kan verlopen.

Als organisatie wil Dokterscoop de ketenzorgadministratie efficiënter maken.
Zij wil het genereren van prestatie indicatoren verbeteren en vergemakkelijken, juist ook voor de praktijken.
Dokterscoop wil anticiperen op toekomstige wijzigingen, zoals die in de chronische zorg.

Vanuit al deze perspectieven heeft Dokterscoop ervoor gekozen VIP Live te implementeren bij alle zorgpraktijken.

De door de praktijken uit te voeren stappen

Stap 1
Ondertekenen van verwerkersovereenkomst
Op korte termijn ontvang je van Calculus een verwerkersovereenkomst. Het is noodzakelijk dat je deze verwerkersovereenkomst zo spoedig mogelijk ondertekend retourneert aan Calculus, zodat met de vervolgacties gestart kan worden.
Met deze verwerkersovereenkomst geef je Calculus toestemming om een digitale extractie uit het HIS te maken, zodat de HIS-analyse gemaakt kan worden.
In de verwerkersovereenkomst staan afspraken over de veilige aanlevering van patiëntgegevens. Deze verwerkersovereenkomst van Calculus is AVG-goedgekeurd door de LHV.

Stap 2
Inplannen HIS-analyse voor jouw praktijk. Calculus neemt vervolgens contact met jou op om af te stemmen wanneer de extractie van gegevens uit uw HIS plaatsvindt. Op basis van deze extractie wordt door Calculus een rapportage gemaakt waarin de gegevens uit het HIS verwerkt zijn/ worden. Met deze HIS-analyse rapportage kun je zien of patiënten wat betreft de zorgprogramma’s correct in het HIS geregistreerd zijn. Calculus begeleidt de praktijk bij het maken van de extractie en de acties die hieruit voortkomen (zie stap 3).

Stap 3
Controleren patiëntenbestand n.a.v. HIS-analyse Aangezien je HIS per 1 april 2021 het enige bronsysteem is, moeten de gegevens kloppend en volledig zijn.
Je kunt de rapportage van de HIS-analyse gebruiken om ontbrekende gegevens aan te vullen in je HIS. Elke praktijk wordt door een Calculusmedewerker en contactpersoon van Dokterscoop bezocht, of er wordt een digitale MeetingRoom-afspraak gemaakt. Zij bespreken de HIS-analyse met jullie en helpen jullie op weg bij eventuele vervolgacties.

Stap 4
Bijwonen van een scholingsbijeenkomst In de periode januari-maart 2021 vinden er (digitale) scholingsbijeenkomsten/webinars plaats over VIP Live.
Het is de bedoeling dat je met de POH deze scholing/webinar volgt.