LONGAANVAL

Een longaanval is een heftige en vaak nare ervaring die mensen met COPD meestal wel kennen. Bij een longaanval worden uw klachten plotseling erger. Het is belangrijk dat u de signalen herkent én hier op reageert. Onderneem dus bij een aanval snel actie
Bekijk het YouTube filmpje

Is uw COPD ernstig? Dan heeft u waarschijnlijk vaker last van longaanvallen. Door een longaanval is er een kans op schade aan uw longen die niet meer hersteld kan worden. Door op tijd actie te ondernemen, kunt u zorgen dat de aanval minder ernstig is. En opname in het ziekenhuis voorkomen.

Een longaanval wordt door artsen exacerbatie genoemd. Uw klachten worden plotseling erger. De klachten zijn bij iedereen anders. U herkent een longaanval vaak aan:

  • Duidelijk meer hoesten dan normaal

  • Duidelijk meer en taaier slijm dan normaal

  • Duidelijk meer benauwdheid dan normaal

WAT KUNT U DOEN TIJDENS EEN LONGAANVAL?

  • Probeer kalm te blijven en raak niet in paniek.

  • Wees niet bang om hulp van uw arts in te roepen. U staat er niet alleen voor.

  • Gebruik uw longaanval actieplan en kijk wat u heeft afgesproken met uw arts.

  • Nog geen actieplan in huis? Bel uw huisarts of longarts en bespreek wat u moet doen. Het kan zijn dat uw medicijnen worden aangepast of dat u langs moet komen.

BEKIJK DE VIDEO:

Dokterscoop is gestart met 'Exacerbatie management', het ACTIEPLAN

Het doel van dit plan is dat u zo weinig en zo kort mogelijk last hebt van een longaanval.
Om dit te bereiken is het belangrijk dat u daar zelf een rol in speelt.
De praktijkverpleegkundige waar u normaal ook voor controle komt zal dit met u bespreken en zal u van informatie voorzien.
Dokterscoop heeft voor de scholing van haar zorgverleners gezorgd, waar de gehele keten bij betrokken is; dus ook de longartsen hebben in deze scholing meegedaan.
In dit 'Exacerbatie management' (lees: het beheersen van een longaanval) wordt er in de COPD ketenzorg van Dokterscoop ook gebruik gemaakt van het 'Actieplan'.

Waarom een longaanval actieplan?

Het longaanval actieplan is uw persoonlijke actieplan dat u samen met uw praktijkverpleegkundige invult. In het plan staat wat u kunt doen als uw klachten erger worden. Het actieplan helpt u om op tijd de juiste beslissing te nemen. Bijvoorbeeld wanneer u hulp inroept. 

Uw klachten zijn niet altijd hetzelfde. Er zijn periodes dat u zich goed voelt en periodes waarin u meer last heeft. In een minder goede periode is het belangrijk dat u weet wat u zelf kunt doen. Bijvoorbeeld extra medicijnen nemen, of contact zoeken met uw arts of verpleegkundige. Met het longaanval actieplan herkent u tijdig schommelingen in uw klachten. Als u er op tijd bij bent, herstelt u vaak sneller. U kunt opname in het ziekenhuis voorkomen. Controleer regelmatig met uw arts of verpleegkundige of het actieplan nog bij u past.

DE KANS OP EEN LONGAANVAL VERKLEINEN

Een longaanval is een angstige ervaring. Gelukkig kunt u zelf een aantal dingen doen om de kans op een longaanval te verkleinen

info voor zorgverleners, lees.....

Wat is COPD?

De Risicotest

Zorgverleners in de keten

Zorgverlening in de keten

Exacerbatie management / Longaanval
Inhalator gebruik instructies

Prestatie indicatoren 2014
Transparante ketenzorg Landelijk (nieuw)

Zorgstandaard patiënten versie

Patiënten ervaring met onze ketenzorg

Zorgstandaard