Diabetes mellitus

 • Er zijn twee soorten diabetes mellitus:
  • Type 1: begint bijna altijd al op kinderleeftijd. De behandeling (met insuline) gebeurt in het ziekenhuis.
  • Type 2: begint meestal op volwassen leeftijd. De behandeling (met leefregels, tabletten en soms insuline) gebeurt in de huisartsenpraktijk.
   De ketenzorg van Dokterscoop betreft alleen de type 2 diabetes.

 • Bij diabetes mellitus (suikerziekte) is er te veel suiker in uw bloed.
 • Mogelijke klachten zijn veel plassen, dorst, moeheid, jeuk en infecties.
 • Op den duur kunnen problemen ontstaan met de ogen, de nieren, het zenuwweefsel, het hart en de bloedvaten.
 • Niet-roken, gezond eten, veel bewegen en een gezond gewicht zijn belangrijk bij diabetes.
 • Meestal zijn ook medicijnen nodig: tabletten, en als die niet genoeg werken ook insuline. 
 • Uw bloedsuiker kunt u zelf controleren. De praktijkondersteuner kan u dat leren.
 • Afhankelijk van de ernst van uw suikerziekte (zorgniveau) en wat u zelf kunt doen  komt u 1 tot 4 keer per jaar voor controle bij de praktijkondersteuner en/of huisarts.
  Door zelfmanagement en gebruik van het patiënten portaal MijnGezondheid.net kunnen controles ook op afstand, digitaal plaatsvinden. (zie voor informatie hierover de ZO! pilot)
  Zorgniveau 4 is onder controle van de specialist.
 • Naast de controles in de huisartsenpraktijk vinden binnen de keten van Dokterscoop controles plaats van de bloedwaarden, de ogen (het netvlies), de voeten (afhankelijk van het zorgprofiel door praktijkondersteuner of podotherapeut), het voedingspatroon door een diëtiste.

Wat zijn de verschijnselen van diabetes mellitus?

Vaak merken mensen niet dat hun bloedsuiker verhoogd is. 
Sommige mensen krijgen wel klachten, zoals:

 • veel plassen
 • dorst 
 • moeheid
 • jeuk 
 • wondjes en infecties van de huid die niet snel genezen

Diabetes kan op den duur ook problemen veroorzaken aan:

 • het hart en de bloedvaten
 • de ogen
 • de nieren
 • het zenuwweefsel
 • voeten en tenen

Dit kan klachten geven, zoals slechter zien, pijn en tintelingen in armen en benen, gevoelloze voeten, slecht genezende open wonden aan tenen, loopproblemen en erectieproblemen. 
Met diabetes heeft u ook meer kans op hart- en vaatziekten, zoals pijn op de borst (angina pectoris), een hartinfarct of een beroerte.

Hoe ontstaat diabetes mellitus?

Bij diabetes speelt het hormoon insuline een belangrijke rol. Dit hormoon zorgt ervoor dat de lichaamscellen suiker (glucose) uit het bloed opnemen.
Na het eten komt er meer glucose in het bloed. Insuline zorgt dan dat de lichaamscellen meer glucose uit het bloed opnemen. Daardoor wordt de bloedsuiker niet te hoog.
Bij diabetes is de bloedsuiker wel te hoog. Dit kan op twee manieren ontstaan:

 • Uw lichaam maakt te weinig insuline aan.alvleesklier
 • Uw lichaam maakt wel insuline aan, maar de cellen zijn minder gevoelig geworden voor insuline.

De cellen nemen dan minder glucose op uit het bloed. Daardoor wordt de bloedsuiker te hoog. Insuline wordt in de alvleesklier (pancreas) gemaakt. De alvleesklier ligt achter de maag.
Er zijn twee vormen van diabetes:

 • Type 1 diabetes: de alvleesklier maakt nauwelijks insuline.
 • Type 2 diabetes: de lichaamscellen zijn minder gevoelig geworden voor insuline. Als reactie gaat de alvleesklier meer insuline aanmaken. Wanneer dat niet meer lukt, ontstaat er een tekort aan insuline. De bloedsuiker wordt dan te hoog.
  Deze vorm ontstaat meestal pas na het veertigste jaar. Op jongere leeftijd komt het ook voor, met name bij mensen die te zwaar zijn. Vooral bij type 2 diabetes speelt erfelijkheid een rol. Mensen van Hindoestaanse, Surinaamse, Marokkaanse of Turkse afkomst hebben een verhoogd risico op diabetes type 2.

Behandeling van diabetes mellitus 

Bij diabetes type 1 krijgt u de behandeling vanuit het ziekenhuis.
Bij diabetes type 2 krijgt u de behandeling vanuit de huisartsenpraktijk.
Bij de behandeling van diabetes streven we naar een normale bloedsuiker (glucose). Dit vermindert de kans op klachten en latere schade aan uw hart en vaten, ogen, nieren, zenuwen, voeten en tenen.

 • Door gezond te leven (goed eten, regelmatig bewegen en zo nodig afvallen) kunt u bloedsuikerwaarden verbeteren en het risico op hart- en vaatziekten verminderen.
 • Zo nodig krijgt u medicijnen om uw bloedsuiker te verlagen.
 • Daarnaast moet u ook andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten aanpakken, zoals roken, hoge bloeddruk en een hoog cholesterol. Niet-roken is het belangrijkste. Bij hoge bloeddruk krijgt u medicijnen om de bloeddruk te verlagen. Meestal krijgt u ook medicijnen om uw cholesterol te verlagen.

Haal jaarlijks de griepprik. Mensen met diabetes hebben meer kans op gezondheidsproblemen wanneer zij de griep krijgen, bijvoorbeeld een longontsteking.

Hieronder vindt u informatie onderverdeeld naar verschillende situaties, leest u rustig deze informatie door of bekijk de filmpjes; er is ook een interactief educatie programma (kennis vergroten); tot slot ook informatie over onderwerpen die nauw met suikerziekte te maken hebben.