Wat gebeurt er als u zorg krijgt in de ketenzorg van Dokterscoop?

Diabetes Mellitus type II

De diagnose
Bij U is de diagnose Diabetes type 2 gesteld. Die diagnose wordt gesteld als het glucose gehalte in uw bloed te hoog is. Die waarde is te hoog als die boven 7 mmol/l is en het bloed is afgenomen op een moment dat u nuchter was. Dat wil zeggen dat u 8 uur of langer niet had gegeten of gedronken, behalve water of thee zonder suiker. En in de regel moet dat minimaal 2 x zijn gemeten met betrouwbare goed geijkte meet apparatuur, zoals van het huisartsenlaboratorium.

Diabetes is nog niet te genezen. Maar wel heel goed te behandelen. Over die behandeling gaat deze informatie.

Wat gebeurt er dan?

Mensen met diabetes type 2 krijgen een behandeltraject aangeboden dat wij Ketenzorg Diabetes noemen. Over die ketenzorg gaat deze informatie. Hierin beschrijven wij allereerst het belang van goede diabeteszorg. Vervolgens beschrijven wij hoe die zorg er in eerste instantie uit ziet. Daarna beschrijven wij hoe u zelf actief deel kunt nemen in goede regulatie van uw diabetes.

Diabetes is op lange termijn slecht voor hart en bloedvaten. Om de schadelijke effecten zoveel mogelijk te beperken is het van belang uw Diabetes zo goed mogelijk te reguleren. En daarbij horen meteen ook andere risicofactoren op hart en vaatziekten.
Die andere risicofactoren zijn:

 • Bewegingsarmoede

 • Overgewicht

 • Hoge bloeddruk

 • Te hoog cholesterol

 • Roken

Hoe meer risicofactoren op u van toepassing zijn hoe hoger het risico is om hart en vaatziekten te ontwikkelen.
Voorbeelden van hart en vaat ziekten bij Diabetes zijn

 • Een hartinfarct of Angina Pectoris

 • Hersenbloedingen, CVA, TIA

 • Slechte doorbloeding van benen en voeten, etalagebenen, gevoelloosheid van voeten of het niet meer genezen van wonden aan voeten. Amputaties aan voeten.

 • Slechtziendheid door slechte doorbloeding van het netvlies in uw ogen.

 • Slechte nierfunctie.

Al deze problemen hebben gemeenschappelijk dat ze uw zelfstandigheid enorm kunnen aantasten. Ze maken u erg afhankelijk van zorg door anderen. Een dwingende reden om dat zoveel mogelijk te voorkomen.

Tot zover het slechte nieuws. Nu het goede nieuws.

De behandeling

Diabetes is heel goed te behandelen. In die behandeling kunt u zelf een heel groot aandeel hebben. Van de Diabeteszorg zoals die de afgelopen jaren in Nederland is ontwikkeld weten we inmiddels dat het lange termijn effect erg gunstig kan zijn. De nadelige effecten op hart en bloedvaten kunnen we heel effectief verminderen en is bij goed gereguleerde Diabetes niet meer groter dan bij mensen zonder Diabetes. Maar daar moeten we wel wat voor doen.

De praktijkverpleegkundige

Als Diabetes wordt vastgesteld wordt u verwezen naar de praktijkverpleegkundige. Dat is iemand die binnen uw huisartsenpraktijk werkt onder supervisie van uw huisarts, en een centrale rol inneemt in uw Diabeteszorg. De Praktijkverpleegkundige is de centrale schakel in een keten van zorgverleners. De Ketenzorg Diabetes. In de hieronder volgende alinea’s stellen wij u de andere zorgverleners voor uit die keten.

Meestal zullen de laboratoriumwaarden van uw cholesterol en uw nierfunctie inmiddels bekend zijn. Anders moeten die nog worden bepaald.  In 2 of 3 bijeenkomsten zal de praktijkverpleegkundige u informeren over Diabetes. De lab-waarden met u doornemen. De lab waarden vertellen ons wat over het functioneren van uw nieren. Er wordt u gevraagd naar hartklachten. De doorbloeding en het gevoel van uw voeten wordt gecontroleerd. We beginnen met een start traject waarin de diëtiste en de oogarts een rol spelen.  Daarna wordt een behandelplan voorgesteld. Heel belangrijk in dat behandelplan is wat u zelf kunt en wilt doen om uw Diabetes zo goed mogelijk te reguleren.

De Diëtiste

Meestal zal een eerste stap in de behandeling zijn dat u advies krijgt van de diëtiste. Zij zal u informeren over voeding bij Diabetes en een dieetadvies geven. Dat advies is één van de pijlers van goede diabetesregulatie. Vaak kan worden volstaan met twee gesprekken. Soms is langdurigere begeleiding nodig.

De Optometrist en de Oogarts

De poli oogheelkunde heeft een speciaal spreekuur voor controle van de bloedvaatjes in het netvlies van uw ogen. Snel na het ontdekken van Diabetes wordt u gevraagd daar het netvlies te laten fotograferen. Dat doet de optometrist. Om die foto te kunnen maken zal uw pupil worden verwijdt met oogdruppels. U zult dan een tijdje wat wazig zien. Autorijden wordt in die situatie dan ook afgeraden. Wij raden dan ook altijd aan om voor de terugweg een chauffeur mee te nemen. Of de bus te pakken.

Later zullen de foto’s worden beoordeeld door een oogarts. In geval van afwijkingen wordt u geïnformeerd. Als alles goed is krijgt u dat via de praktijkverpleegkundige te horen.

De Voetzorg

Ook uw voeten zullen gecontroleerd worden.  Aan het begin ter inventarisatie. En afhankelijk van uw situatie daarna minimaal 1 x per jaar door de praktijkverpleegkundige. Die zal u daarbij ook informeren en adviseren over goede zorg voor uw voeten.  En soms ook over goede schoenen.  Voor mensen met voetproblemen kan het zijn dat u wordt geadviseerd naar een pedicure te gaan of naar een podotherapeut. In sommige gevallen wordt dat vergoed vanuit de Ketenzorg. De praktijkverpleegkundige zal u daar dan meer over vertellen.

Het behandelplan

Diabetes is niet te genezen maar wel heel goed te behandelen. Dat betekent dat u waarschijnlijk de rest van uw leven rekening zult moeten houden met uw diabetes. Uit het start traject is duidelijk geworden hoe het er voor staat. Aan de hand daarvan kunt u samen met uw praktijkverpleegkundige uw behandelplan gaan opstellen. De centrale vragen in dat behandelplan zijn:

 • Wat wilt u bereiken voor uw gezondheid en wat hebt u daarvoor over.

 • Wat zijn uw mogelijkheden om uw doel te bereiken.

 • Wat doet u zelf en waarbij hebt u hulp nodig.

De rol van de praktijkverpleegkundige zal zijn u hier in te begeleiden en u te stimuleren tot het maken van gezonde keuzes.

Heel veel kunt u zelf doen. U kunt kiezen voor een gezonde leefstijl. Regelmatig in beweging zijn. Gezond te eten, de adviezen van de diëtiste hierin betrekken. Niet te roken en matig te zijn in het gebruik van alcohol. En een gezond lichaamsgewicht nastreven.

Maar mogelijk niet alles kunt u bereiken met een gezonde leefstijl. Waar dat nodig is zullen wij uw diabetes reguleren met hulp van medicijnen. Waar ook de bloeddruk en het cholesterol bij horen. Uw huisarts zal u die voorschrijven. En het effect er van zal worden gecontroleerd door de praktijkverpleegkundige.

Samen kunt u bepalen hoe vaak u terug komt bij de praktijkverpleegkundige. Waarbij u minimaal één keer per jaar een uitgebreide controle wordt aangeboden inclusief nieuw bloedonderzoek bij het laboratorium.

Tussendoor krijgt u de mogelijkheid, als u dat wilt, om contact te onderhouden met uw huisarts, praktijkverpleegkundige of doktersassistente per computeraansluiting via uw eigen medische dossier.